Vo výdavkoch na výskum a vývoj dominuje Švédsko, Belgicko a Rakúsko. Slovensko významne zaostáva. Hlavné fakty o EÚ 2022

Európska komisia pripravila aktualizáciu základných hodnôt o stave EÚ v rôznych oblastiach, vrátane výskumu a inovácií. Ak budete v infografike o pomerných investíciách do výskumu k HDP hľadať Slovensko, tak sa to nepodarí. Nachádza sa opäť na chvoste EÚ a má menej ako polovičnú hodnotu oproti Českej republike.

Výskum a vývoj (VaV) a inovácie majú zásadný význam pri poskytovaní vedeckých a technických riešení potrebných na riešenie globálnych spoločenských výziev, ako je zmena klímy alebo aktívne a zdravé starnutie.

Hrubé domáce výdavky EÚ na výskum a vývoj (GERD) v roku 2020 predstavovali 311 miliárd EUR, čo bolo o 0,2 % menej ako v predchádzajúcom roku. Táto miera zmeny je v bežných cenách, a teda odráža zmeny cien, ako aj reálne zmeny vo výške výdavkov.

GERD sa často vyjadruje v pomere k HDP, čím vzniká ukazovateľ, ktorý je známy aj ako intenzita výskumu a vývoja. Intenzita výskumu a vývoja v EÚ sa prvýkrát zvýšila nad 2,00 % v roku 2011 (2,02 %) a do roku 2019 pokračovala v miernom (a takmer prerušenom) raste (2,23 %).

Pri takmer nezmenených výdavkoch na VaV v roku 2020 a silnom poklese HDP (v dôsledku vplyvu krízy COVID-19) sa intenzita VaV zvýšila na nové maximum v roku 2020 (2,32 %).

Najvyššiu intenzitu výskumu a vývoja spomedzi členských štátov EÚ dosiahlo Švédsko (3,53 %), ďalšie najvyššie intenzity zaznamenali Belgicko (3,48 %) a Rakúsko (3,20 %).

Treba poznamenať, že nízka úroveň hospodárskej činnosti v roku 2020 ovplyvnila všetky tieto intenzity (keďže ako menovateľ sa používa HDP) a tieto vysoké úrovne nemusia byť udržateľné.

Stiahnite si kompletnú správu Key figures on Europe 2022 edition (PDF)