Výročná správa o európskych MSP 2021-2022

Najnovšia správa sumarizuje, ako sa MSP v EÚ-27 darilo v rokoch 2020 a 2021 a ako sa im pravdepodobne bude dariť v roku 2022. Po rozsiahlej diskusii o stave digitalizácie MSP v minuloročnej výročnej správe o MSP sa v tohtoročnej správe navyše skúma, ako môžu MSP zvýšiť svoju environmentálnu udržateľnosť.

Od začiatku roka 2020 čelí v dôsledku pandémie Covid-19 až 23 miliónov malých a stredných podnikov v EÚ-27 a všeobecne MSP na celom svete bezprecedentnej hospodárskej neistote a otrasom. Okrem toho počas časti roka 2021 čelili MSP ťažkostiam pri prijímaní nových zamestnancov, aby uspokojili neočakávane silné oživenie dopytu, a zároveň sa museli vyrovnať s prudkým a rýchlym nárastom cien mnohých svojich vstupov.

Stiahnite si správu tu…