Môžete pripomienkovať pracovnú verziu Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií SR do 2030

Úrad vlády Slovenskej republiky republiky zverejnil pracovnú verziu Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, ktorú posledné mesiace pripravoval tím pre výskum, vývoj a inovácie. Stratégia bude slúžiť ako strešný dokument pre tieto oblasti do roku 2030. Pripomienkovať ju môžete do 10.9.2022.

Príprava Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií je súčasťou reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR. Bude slúžiť ako strešný dokument pre tieto oblasti do doku 2030. Jej tvorba prebiehala v intenzívnej a širokospektrálnej spolupráci s aktérmi naprieč súkromným, výskumným, verejným a neziskovým sektorom, vrátane 87 hĺbkových rozhovorov a participatívneho Festivalu inovatívneho Slovenska s ďalšími 90 účastníkmi.  

Pracovná verzia stratégie a formulár pre pripomienkovanie