Webinár: Podpora startupov z domácich a európskych programov (8.12.2022)

Už 8. decembra 2022 sa počas bezplatného webinára zameriame na možnosti financovania startupov a začínajúcich podnikateľov. Povieme si viac o nástrojoch programu Horizont Európa, možnostiach kaskádového financovania ale aj o tom, akú podporu môžu získať startupy z eurofondov a Plánu obnovy v najbližších rokoch.

Webinár, ktorý organizuje GrantExpert.sk spolu s Enterprise Europe Network prinesie účastníkom zaujímavé informácie o grantoch, službách a príležitostiach pre startupy.

Predstavíme si akceleračné služby Európskeho inštitútu inovácií a technológií – EIT, granty a investície Európskej rady pre inovácie – EIC, kaskádové financovanie pre testovanie a validáciu nových produktov a služieb, ale aj služby na podporu internacionalizácie a inovácií prostredníctvom Enterprise Europe Network.

V rámci domácich zdrojov bude pozornosť venovaná grantovej podpore z Programu Slovensko a možnostiam financovania začínajúcich podnikateľov z Plánu obnovy, najmä formou inovačných a digitálnych voucherov.

Viac informácií a registrácia


Odkazy z podujatia (Ivan Filus)