Horizont Európa v 3 minútach: Zmiešané financovanie (blended finance)

V krátkom trojminútovom videu si pozrite, čo znamená kombinované/zmiešané financovanie (blended finance), kombinujúce viaceré typy financovania v rámci jedného projektu v programe Horizont Európa.

Videá „Horizon Europe in Three Minutes“, ktoré predstavujú novinky programu Horizont Európa pripravil Horizon Europe NCP Portal.