Ženy v inovačných ekosystémoch Rakúska, Česka a Slovenska

Cieľom dokumenty je objasniť úlohu žien v inovačnom ekosystéme, identifikovať spoločné výzvy pre vstup a trvalú účasť a predložiť odporúčania rôznym zainteresovaným stranám na zlepšenie rodovej rovnosti a začlenenia žien.

Správa sa zameriava na nasledovné otázky:

  • Prečo sú rodová rovnosť a začlenenie dôležité pre inovačný ekosystém?
  • Aký je súčasný stav žien v inovačných ekosystémoch v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku?
  • Aké prekážky bránia účasti a začleneniu žien do inovačného ekosystému?
  • Aké sú príklady pozitívneho vývoja a osvedčených postupov?
  • Ako možno zlepšiť vstup a udržateľnú účasť žien v inovačnom ekosystéme?

Stiahnite si správu “Women in the Innovation Ecosystem: Zooming in on Austria, the Czech Republic and Slovakia” (PDF)

Zdroj: GLOBSEC