Horizont Európa v 3 minútach: Misie

V krátkom trojminútovom videu si pozrite, čo znamenajú a ako fungujú misie (missions) v programe Horizont Európa.

Videá „Horizon Europe in Three Minutes“, ktoré predstavujú novinky programu Horizont Európa pripravil Horizon Europe NCP Portal.