Najväčšia verejná konzultácia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti európskych výskumných a inovačných programov na roky 2014 – 2027

Európska komisia začala doteraz najrozsiahlejšiu verejnú konzultáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti výskumných a inovačných programov EÚ Horizont 2014 – 2027. Zainteresované strany sa budú môcť podeliť o svoje názory na výkonnosť programu Horizont 2020 a Horizont Európa, ako aj na formovanie strategických smerov pre strategický plán Horizont Európa 2025 – 2027.

Otázky sú k dispozícii v angličtine, nemčine a francúzštine. Účastníci môžu odpovedať vo všetkých jazykoch EÚ. Konzultácie sú otvorené do februára.

Viac informácií a prístup ku konzultácii