Databáza Innovation Radar obsahuje viac ako 10 000 inovácií vyvinutých s finančnou podporou EÚ

Innovation Radar je verejne prístupná databáza inovatívnych výstupov výskumných a inovačných projektov s vysokým komerčným potenciálom financovaných z EÚ. Cieľom inovačného radaru je od roku 2015 umožniť investorom ľahko zistiť výsledky financovania inovácií zo strany EÚ, ale je k dispozícii každému, kto má záujem, či už ide o občanov, novinárov alebo iných inovátorov.

Obsahuje informácie o štvrtine všetkých výskumných a inovačných akcií financovaných EÚ, ktoré Európska komisia spustila v rámci programu Horizont 2020 a ktoré spolu získali finančné prostriedky EÚ vo výške viac ako 10 miliárd EUR.  Rok 2023 začal významným míľnikom a v súčasnosti obsahuje viac ako 10 000 inovácií vyvinutých s finančnou podporou EÚ.

Výsledky sa dajú členiť podľa krajín, typu organizácie, trhových potrieb, témy aj vyspelosti technológie (pripravené pre trh, pripravené na biznis, technicky pripravené a v štádiu skúmania).

Okrem širokej databázy vyhlasuje každoročne cenu pre najlepších inovátorov Innovation Radar Prize.

Viac informácií o Innovation Radar