EIT Digital Challenge pomôže najlepším európskym deep tech firmám so škálovaním

Výzva EIT Digital Challenge je otvorená do 28. marca a podporí 10 vybraných rýchlo rastúcich technologických spoločností s medzinárodnými ambíciami, ktoré nie sú staršie ako desať rokov. Vybrané spoločnosti získajú ročnú prispôsobenú podporu medzinárodnej expanzie EIT Digital Accelerator v hodnote 50 tisíc eur, konkrétne prístup k financovaniu a rozvoj biznisu.

EIT Digital sa zameriava na digitálne inovácie pre priemyselné aplikácie, inteligentné mestá, správu údajov a ochranu infraštruktúry, preventívnu a rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť a fintech. Podmienkou účasti je ročný obrat minimálne 300 000 EUR alebo investícia minimálne 2 milióny EUR.

Viac informácií a prihláška