Online Reverse pitch event: Príležitosti pre európske startupy na spoluprácu s japonskými firmami (7.-9.3.2023)

V rámci online podujatia sa odprezentuje 9 japonských spoločností, ktoré hľadajú potenciálnu spoluprácu s európskymi startupmi. Japonské spoločnosti, ktoré majú v Európe technologické centrum alebo pobočku, budú robiť reverse pitching s cieľom nájsť partnerstvo (spoločný vývoj, spoločný výskum, investície, partnerstvo, licencie, založenie spoločného podniku) s európskymi startupmi. Prihlásiť sa je možné do 28.2.2023.

Reverse pitching spoločnosti z rôznych sektorov majú záujem o oblasti: life sciences, automated driving, IoT, cloud services, SaaS, blockchain, cleantech,

Upozorňujeme, že na tomto podujatí sa nebudú môcť zúčastniť poradenské spoločnosti, pretože jeho cieľom je podporiť spoluprácu medzi japonskými spoločnosťami a európskymi startupmi. Účasť na tomto podujatí je v zásade obmedzená na startupy z Európy.

Viac informácií o podujatí (PDF)

Prihlásenie na podujatie