Projekt SocialTech4EU podporí sociálne podniky EÚ

Sociálne podniky (MSP a startupy so sociálnou misiou) budú môcť využiť možnosti tréningu a v budúcnosti aj škálovať a akcelerovať svoje inovačné úsilie. Uzávierka pre prvú etapu je 14.3.2022.

Vybrané sociálne podniky môžu požiadať o finančnú podporu na školenia až do výšky 3 000 EUR. Termín: 12. apríla 2023 o 17.00 hod. bruselského času.

Ak budú vybrané, budú sa môcť uchádzať a súťažiť aj o ďalšiu finančnú podporu v rokoch 2023 a 2024 na: Inovácie: až 20 000 EUR pre každú vybranú organizáciu (maximálne 20 sociálnych podnikov). Akcelerácia: až 35 000 EUR pre každú vybranú organizáciu (maximálne 10 sociálnych podnikov).

Viac informácií o podpore SocialTech4EU.