Cena za inovácie v oblasti obrany na rok 2023

Európska obranná agentúra (EDA) zverejnila výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže o Cenu za inovácie v oblasti obrany na rok 2023, ktorá je tento rok venovaná 2 témam: (1) Inovatívne riešenia a technológie pre pohlcujúci výcvik, situačné povedomie na bojisku a ďalšie obranné aplikácie a (2) Inovatívne riešenia a technológie na implementáciu architektúry nulovej dôvery v komunikačných a informačných systémoch taktickej obrany. Termín na predkladanie žiadostí je 15. jún 2023.

Za najlepšie inovačné nápady budú udelené celkovo dve ceny (jedna cena za každú kategóriu). Od ocenených sa očakáva, že navrhnú nápady, ktoré by v prípade ich realizácie v období do roku 2030 prispeli k zlepšeniu a posilneniu konkrétnych obranných spôsobilostí EÚ. Každý z víťazných nápadov alebo koncepcií získa 30 000 EUR.

Cieľom ceny EDA za inovácie v oblasti obrany je stimulovať technologické inovácie v oblasti obrany v Európe prostredníctvom podpory komunít a inovátorov v oblasti výskumu a technológií, ktoré nie sú zamerané na obranu a ktoré majú zohrávať čoraz väčšiu úlohu pri rozvoji a výrobe budúcich obranných spôsobilostí Európy.

Predložené inovácie musia byť vlastným duševným vlastníctvom žiadateľov. Predložené návrhy však môžu zahŕňať vylepšenia už existujúcich nápadov, nové kombinácie alebo ich úpravy, ktoré sú použiteľné v inom kontexte. Žiadatelia musia preukázať inovačnú pridanú hodnotu svojich nápadov v porovnaní s tým, čo už existuje.

Návrhy musia byť inovatívne, realizovateľné prostredníctvom projektu spolupráce a finančne dostupné z hľadiska budúceho vývoja a využívania.

Od roku 2023 je Cena EDA za obranné inovácie zastrešená Hubom pre obranné inovácie EÚ (HEDI), novou platformou pre inovácie pod vedením EDA, ktorá bola zriadená v marci 2022 Strategickým kompasom EÚ pre obranu a bezpečnosť

Pravidlá súťaže a kritériá/podrobnosti týkajúce sa prihlášok nájdete tu. Cena bude udelená počas výročnej konferencie EDA v decembri v Bruseli.

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD