Spoznajte najlepších výskumníkov a expertov v oblasti obehového hospodárstva na Slovensku

Informácie o odborníkoch na obehové hospodárstvo nájdete konečne na jednom mieste. V brožúre pod záštitou Circular Slovakia Vám poskytujeme prehľad 50 organizácií a expertov z verejného, súkromného a neziskového sektora, ktorí pomôžu prechodu Slovenska na cirkulárnu ekonomiku.

Pre podporovateľov cirkulárnej ekonomiky začal tento rok obrovským sklamaním. Globálna ekonomika je len na 7,2 % cirkulárna oproti minuloročným 8,6 %. To znamená, že iba necelá desatina použitých materiálov na svete sa znova vráti naspäť do ekonomiky a zvyšok sa stane odpadom. Desaťročie, kedy musíme aktívne zakročiť proti zmene klímy, v skutočnosti začína krokom späť.

Nízka výkonnosť Slovenska v cirkulárnych ukazovateľoch

Slovenská republika má v dosahovaní cirkularity pred sebou ešte veľa práce. Nachádza sa pod týmto svetovým priemerom, pričom iba 5 % druhotných materiálov vstupuje späť do našej ekonomiky. Nehovoriac o tom, že Slovensko patrí medzi zaostávajúce krajiny aj v eko-inováciách. Medzi naše najslabšie stránky patrí práve nízky podiel verejnej a súkromnej podpory výskumu, ako aj nejednotný inštitucionálny rámec pre spomínané eko-inovácie.

Táto brožúra by mala napomôcť k vytvoreniu cirkulárnych partnerstiev a urýchliť prechod na obehové hospodárstvo.

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke brožúr iniciatívy Circular Slovakia.

Prevzaté z tlačovej správy Circular Slovakia