Innovate Slovakia spustila databázu slovenského inovačného ekosystému

Innovate Slovakia pod taktovkou SAPIE sa spojilo s Dealroom.co a výsledkom je vôbec prvá databáza o slovenskom inovačnom ekosystéme. Aktuálne tu nájdete 372 startupov a 250 investičných kôl.

Databáza poskytuje cenný prehľad pre tvorcov politík, investorov a ďalšie zainteresované strany na podporu inovatívneho podnikania a hospodárskeho rastu na Slovensku. Po vzore najlepších inovačných krajín v Európe, ktoré využívajú takéto typy databáz na lepšie rozhodovanie a mapovanie pokroku v inovačnom procese, sme aj u nás získali široký prehľad o stave ekosystému, ktorý pomôže lepšie analyzovať a porovnávať inovačné aktivity na Slovensku. Spustenie databázy je tiež výbornou príležitosťou ukázať inšpiratívne nápady, ktoré v našej krajine produkujeme, a prilákať tak viac investícií do inovácií.

Viac informácií a kompletná databáza

Prevzaté z Innovate Slovakia