X2.0 podporí inovačnými vouchermi deep tech startupy v oblasti agritech

X2.0 vytvorí 5-mesačný deeptech program prispôsobený potrebám každého startupu v hodnote až 30 tisíc eur a zabezpečí rast, škálovanie, dlhodobý dopad a cezhraničné prepojenia. Každý vybraný startup bude preverený odborníkmi na rizikový kapitál a inovácie a na základe ich poznatkov budú navrhnutí overení odborníci z odvetvia a ich služby. Uzávierka je 6.6.2023.

Kohorta AgriTech sa zameria na podporu startupov, ktoré využívajú technológie, inovácie a analýzu údajov na zlepšenie poľnohospodárskej výroby a riešenie problémov, ktorým čelia poľnohospodári a poľnohospodársky priemysel ako celok. Navrhované riešenia AgriTech môžu siahať od techník presného poľnohospodárstva, ako je využívanie senzorov a dronov, až po pokročilú analytiku a algoritmy strojového učenia, ktoré pomáhajú poľnohospodárom prijímať informovanejšie rozhodnutia o riadení plodín, zdraví pôdy a využívaní zdrojov, výsadbe, zbere, zavlažovaní a riadení hospodárskych zvierat.

Inovačné vouchery pokryjú:

  • služby zamerané na rast a škálovanie v maximálnej výške 20 000 €
  • mentoring 1 na 1 s odborníkmi podľa potrieb firmy v min. výške 5 000 €
  • prístup na veľké podujatia zamerané na startupy a investorov, výstavy a veľtrhy vo výške 5 000 €

Ďalšie výhody programu:

  • prepájanie s korporátmi a podpora pre verejné obstarávanie
  • pomoc pri získavaní súkromných finančných prostriedkov
  • vlastný ekosystém a prehľad financovania EÚ a verejného obstarávania
  • spájanie talentov a propagácia pracovných miest
  • propagácia a zviditeľnenie

Viac informácií a prihlásenie