Venujete sa výskumnej a inovačnej činnosti na Slovensku? SOVVA robí dotazník pre návrh lepších politík pre výskum a inovácie

Slovensko je súčasťou spoločného Európskeho výskumného priestoru, ale v každom dôležitom ukazovateli zaostáva. Aj v tejto situácii sa presadili pracoviská, ktorých zdroje, vnútorné procesy a pracovná kultúra umožňujú dosahovať vynikajúce výsledky. Riadiaca sféra nemá dostatočný prehľad o tom, ktoré aspekty výskumnej práce na Slovensku systematicky zlyhávajú a v akých súvislostiach sa tak deje. Pokračovať v čítaní článku “Venujete sa výskumnej a inovačnej činnosti na Slovensku? SOVVA robí dotazník pre návrh lepších politík pre výskum a inovácie”