Seminár: Open Access v Horizonte 2020 (5.4.2016)

V priebehu seminára bude predstavené smerovanie Európskej komisie v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám („OA“), ktoré okrem iného viedlo k založeniu povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom projektu Horizont 2020; táto povinnosť sa na rozdiel od 7.RP týka všetkých príjemcov grantov Horizont 2020.

Účastníci seminára sa dozvedia, ako postupovať, aby bola OA povinnosť týkajúca sa publikácií splnená. Úplnou novinkou v porovnaní so 7.RP je pilotný program otvorené výskumné dáta, ktorý spočíva v povinnosti on-line bezplatne sprístupňovať navyše aj výskumné dáta, ktoré predstavujú projektové výstupy. Bude vysvetlené, koho sa tato povinnosť týka, ako ju splniť a aké sú výnimky. V závere seminára bude vysvetlené, ako sa OA politika EÚ (prítomná najmä v programe Horizont 2020) postupne premieta do OA politik jednotlivých členských štátov EÚ.

Seminár s názvom Open Access v Horizonte 2020, ktorý sa uskutoční dňa 05.04.2016 od 9:00 do 12:00.

Seminár sa bude konať v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

Seminár je určený najmä záujemcom o účasť v programe Horizont 2020/účastníkom programu Horizont 2020 a tým, ktorých zaujíma problematika OA. V priebehu seminára nebudú vysvetľované detailné informácie o programe Horizont 2020, predpokladá sa preto základné povedomie o tomto programe zo strany účastníkov.

Registrácia je obmedzená na 150 miest a možnosť registrovať sa nájdete na stránke podujatia: http://h2020.cvtisr.sk/seminar-open-access-v-horizonte-2020.html?page_id=2491 .

Zdroj: CVTI SR