Slovensko podpísalo dohodu s programom Eurostars

Slovensko má konečne oficiálne podpísanú dohodu k programu Eurostars 2, ktorý umožňuje financovanie výskumných MSP (s obratom alebo kapacitami viac ako 10% vo výskumných aktivitách). Výhodou projektov je financovanie aktivít blízkych trhu bez predpísaných tematických obmedzení.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) Peter Plavčan 19. mája 2016 podpísal so Sekretariátom EUREKA, so sídlom v Bruseli, bilaterálnu dohodu pre program Eurostars 2. Ten je Spoločným programom Európskej únie a 33 krajín. Program je zameraný na podporu medzinárodných výskumných projektov malých a stredných podnikov (MSP).

Bilaterálna dohoda umožní slovenským MSP:

  • predkladať projekty na výzvy vyhlasované v rámci programu
  • podieľať sa na vývoji nových, inovatívnych produktov v spolupráci so zahraničnými partnermi
  • získať prístup na nové trhy, ktorý by im bez spolupráce nebol umožnený
  • vylepšiť si konkurenčnú pozíciu na trhu
  • vytvoriť alebo udržať pracovné miesta
  • prístup k výskumnej infraštruktúre
  • získať finančnú podporu z MŠVVaŠ na svoj výskum, na základe úspešného hodnotenia Sekretariátom EUREKA a na základe odsúhlasenia MŠVVaŠ SR

Prínosom tejto dohody je tiež návratnosť investovaných finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR.  Európska únia prostredníctvom Sekretariátu EUREKA refunduje z týchto prostriedkov 33%, tie môže Slovensko použiť na podporu ďalších výskumných projektov.

eurostar

Prevzaté zo servisu SLORD.