Veľký prehľad programov EÚ na obdobie 2014-2020

Veľmi pekná nová publikácia sumarizuje všetky európske programy, ktoré bežia v období 2014-2020. Mapuje finančné programy od štrukturálnych fondov cez Interregy až po sektorové programy rozvoja príslušných oblastí. Publikáciu vydal Európsky parlament.

guidetoeufunding2014-2020

Publikáciu si môžete stiahnuť tu (PDF).