Európa investuje tento rok 390 miliónov na environmentálne projekty. Infodeň a stretnutia k výzve Life+ (31.5.2017, Brusel / Online)

Posledný májový deň sa uskutoční informačné a partnerské podujatie pre projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. Informačný deň bude streamovaný aj online. Výzva bude otvorená v apríli s uzávierkou v septembri 2017.

life_infoday_greenweek-final

V roku 2017 bude alokovaných viac než 390 mil. eur na nasledovné oblasti:

  • Environmental technologies and solutions (including close-to-market)
  • Climate change adaptation and mitigation measures,
  • Nature conservation and biodiversity projects,
  • Climate and environmental governance and information initiatives.

Výzva na podávanie návrhov Life+.

Viac informácií / registrácia: Life+ Information & Networking Event