Ako prezentovať podnikateľský zámer?

Nielen pre firmy, ktoré sa uchádzajú o financovanie cez úvery alebo investorov, ale aj pre účastníkov inovačných projektov, ktorých výsledkom má byť produkt pre trh, je nevyhnutné jasne a zrozumiteľne prezentovať podnikateľský zámer. Jedným z návodov môže byť aj Lean Plan ako modifikácia prístupu “business model canvas”.

Na obrázku uvidíte síce jednoduchý príklad, no štruktúra pekne ukazuje oblasti, ktoré je potrebné už na začiatku definovať. Napríklad v projektoch typu “innovation action” v programe Horizont 2020 sa očakávajú podobné informácie, ktoré sú často vyžadované na rôznych miestach návrhu. Nechajte sa teda inšpirovať:

leanbusinessmodelcanvas

Zdroj / Viac informácií: LivePlan