Seminár: Priemyselné vlastníctvo – patenty a úspešné príklady z praxe (Bratislava, 30.5.2017)

Ako prebieha proces patentovania? Oplatí sa Váš produkt/ technológiu patentovať? Ako vystihnúť ten správny moment? Koľko patenty stoja a aké typy existujú? Zistite viac o patentoch od tých najpovolanejších, odborníkov z Úradu priemyselného vlastníctva SR a patentového zástupcu pre Európu, Slovensko a Čechy.

Podujatie sa bude konať 30. mája 2017 na Zochovej 6/8 v Bratislave.

Viac informácií a bezplatná registrácia.

Program:

  • Úvod do ochrany duševného vlastníctva
  • Slovenské a medzinárodné patenty
  • Ako postupovať pri podávaní patentu alebo úžitkového vzoru?
  • Taktika pri získavaní IP ochrany v SK a v zahraničí – čo odlišuje success story od neúspechu.
  • Najčastejšie chyby v procese IP ochrany.
  • Diskusia a individuálne konzultácie s lektorom

Vstup voľný, len pre registrovaných účastníkov.

Viac informácií: Jana Szuhová, BIC Bratislava, szuhova@bic.sk, 02/3233 2715