Top firmy podľa patentov v obnoviteľných energiách

Len cez United States Patent Office (USPTO) bolo od roku 2009 schválených vyše 26 tisíc patentov v oblasti obnoviteľných energií. Analýza CB Insights spravila analýzu a na základe počtu patentov vedie Toyota pred GM a GE. Najviac patentov bolo udelených v oblasti solárnych technológií.

Top4 firiem – držiteľov USPTO patentov v oblasti obnoviteľných energií:

cb_renewable_01

 

Počty udelených patentov USPTO v jednotlivých oblastiach obnoviteľných energií:

cb_renewable_03

 

Firmy podľa počtu patentov USPTO v jednotlivých oblastiach obnoviteľných energií:

cb_renewable_02

 

Zdroj / viac informícií: CB Insights (US Renewable Energy Patents: What GM, GE, IBM, And Other Top Corporates Are Working On)