373 miliónov na projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu

Koncom apríla spustil program LIFE+ výzvu na predkladanie návrhov pre  projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. 291 miliónov pôjde na životné prostredie a 82 miliónov na klimatické aktivity. Uzávierka výzvy je v septembri 2017 (rôzne termíny pre jednotlivé priority).

Posledný májový deň sa uskutoční informačné a partnerské podujatie pre projekty: Life+ Information & Networking Event. Informačný deň bude streamovaný aj online.

life_infoday_greenweek-final

Viac informácií o výzve: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm