Spoločnosť Saab a Technická univerzita v Košiciach vstupujú do novej fázy spolupráce

Spoločnosť Saab, ktorá dodáva obranné a bezpečnostné riešenia, a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) vstupujú do novej fázy spolupráce v oblasti inovácií. V uplynulých dňoch podpísali v Bratislave dohodu o spolupráci, ktorá prinesie ďalší presun švédskeho know-how do Startup centra TUKE a podnikateľského inkubátora TUKE.

Spolupráca je založená na tzv. princípe Triple Helix, ktorý spája zainteresované osoby z verejného sektora, akademického sektora a priemyslu v úsilí prekonať technologické výzvy.

Spolupráca medzi univerzitou a spoločnosťou Saab sa v ďalšej fáze sústredí na spojenie univerzity TUKE a inkubovaných spoločností so skúsenými švédskymi podnikateľskými poradcami, ktorí majú skúsenosti s start-upmi pri ich rozvoji v úspešné podniky.

Zdroj/Viac informácií: TA SR (Teraz.sk)