Víťazi súťaže Inovatívny čin roka 2016

Napriek inovačnému potenciálu Slovenska sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016 sa prihlásilo iba 31 slovenských firiem! V kategórii výrobková inovácia získala prvenstvo firma PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. za „Elektrónovo lúčový zvárací komplex“. Za technologickú inováciu hodnotiaca komisia najvyššie ocenila projekt spoločnosti SOVA Digital, a. s. a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity „Digitálne dvojča“. Za inováciu v oblasti služieb získal prvenstvo projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia a. s., Bratislava „Management autobusových liniek“.

Viac informácií na stránke MHSR.sk