FinTech má dobré podmienky aj na Slovensku

O finančných inováciách a technológiách (FinTech) som už písal vo svojom predošlom článku. TA SR prináša informácie o analýze Deloitte zameranej na FinTech v regióne strednej a východnej Európy, ktorá ukázala, že investície na trhu v deviatich krajinách regiónu, na ktorý môžu poskytovatelia riešení zacieliť, predstavujú objem 2,2 miliardy eur.

Platby za tovar, poskytovanie úverov či elektronické obchodovanie vďaka novej európskej smernici o platobných službách už nebudú výhradne doménou bánk. Technologické inovácie spôsobujú prevratné zmeny vo finančnom sektore. Rastie tak príležitosť pre technologické firmy, ktoré bankám môžu postupne zobrať významnú časť biznisu. Na Slovensku sú pritom dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnom sektore. Vyplýva to z najnovšej analýzy poradenskej spoločnosti Deloitte.

Pri zavádzaní inovácií v oblasti platobných riešení pritom Slovensko vyniká. Počet platieb na POS platobných termináloch presiahol objem výberov z bankomatov už v roku 2007. Spoločnosť VISA dokonca očakáva, že v závere tohto roka budú takmer všetky platobné terminály na Slovensku vybavené bezkontaktnou technológiou. Ďalším krokom potom bude podľa predpovede VISA rozšírenie bezkontaktných výberov z bankomatov. Údaje od spoločnosti MasterCard zasa ukazujú, že bezkontaktne platí 50 % slovenských držiteľov platobných kariet.

V dôsledku zavedenia eurosmernice v oblasti platobných služieb očakáva ďalší rozvoj technológií v oblasti biometrie či tzv. P2P pôžičiek, kedy si ľudia požičiavajú medzi sebou.

Prevzaté/Viac informácií: SR má dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnej oblasti (TASR)

Ďalšie informácie o FinTech: FinTech alebo finančné technológie (InnoNews.blog)