Seminár: Najväčšie chyby pri písaní projektov Interreg V-A SR-ČR, ako sa im vyhnúť (Bratislava, 18.7.2017)

Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Seminár s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať. Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR.

V prípade Vášho záujmu o účasť kontaktujte organizátorov na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk

Prevzaté z: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/najvacsie-chyby-pri-pisani-projektov-ako-sa-im-vyhnut/