Výzva na centrá Europe Direct na obdobie 2018-2020

Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vypisuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT. Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ prostredníctvom informačného centra Europe Direct. 

Výška ročného grantu je maximálne 26 250 EUR pre jedno centrum. Celkový ročný rozpočet výzvy pre Slovenskú republiku je 210 000 EUR na rok 2018. Plánovaný dátum na ukončenie procesu udeľovania grantov je november/december 2017. Posledný termín na podanie žiadosti je 14. september 2017.

Viac informácií/Zdroj: Zastúpenie EK v SR.3-b52ae127e3722fc8192ea1c1dda344e467fdf07b