Slovensko pri financovaní výskumu stále výrazne zaostáva. Najlepší sú opäť Švédi

Do výskumu a vývoja v Európe najviac investuje Švédsko, Rakúsko, Dánsko, Fínsko a Nemecko. Švédsko podľa posledných údajov z roku 2015 investovalo do výskumu a vývoja až 3,26% HDP. Priemer Európskej únie je 2,01%. Slovensko obsadilo 18. priečku s 1,18% čo je približne 59% európskeho priemeru. Tvrdí to najnovšia štúdia Európskej komisie Research and Innovation Observatory (RIO).

research_and_innovation_across_eu_countries_-_challenges_and_developments

Najväčší podiel má na Slovensku verejný sektor a vysoké školstvo, ktoré v ostatných rokoch vykazujú rast najmä vďaka financovaniu zo štrukturálnych fondov EÚ:

SK_RTD_Investments

Zaujímavý je aj pohľad na vývoj súkromného sektora, ktorý stále nedostáva zaslúženú podporu. Investície síce nominálne rastú, no pomerovo (k HDP) sa stále pohybuje sa pod úrovňou roku 2000:

SK_RTD_Industry2

Zdroj/Viac informácií: EC Joint Research Centre a Eurostat.