Akcelerátor EIT Health ponúka bezplatné členstvo

S cieľom poskytnúť čo najvyššiu možnú podporu ponúka KIC (znalostné a inovačné spoločenstvo) EIT Health podnikateľom, startupom a MSP bezplatné členstvo vo svojom akcelerátore. Zainteresované subjekty sa tak dostanú k užitočným informáciám, ktoré môžu významne ovplyvniť ich podnikanie. Medzi služby, ktoré EIT Health Accelator ponúka, patria: aktivita INCUBATE !, VALIDATE! a SCALE !

  • INCUBATE! ponúka podporu pre nádejných podnikateľov alebo vedcov, ktorí chcú rozvíjať startupy;
  • VALIDATE! podporuje činnosti, ktoré kladú dôraz na validáciu produktov a služieb;
  • SCALE! ktoré sa zameriavajú na vyspelé začínajúce firmy a malé a stredné podniky, s cieľom uľahčiť prístup k nástrojom a sieťam na financovanie a rozvoj trhových aktivít

EIT-Health-Accelerator

Viac informácií:

Zdroj: H2020.cz, EIT Health