Uzávierky pre projekty na zelené technológie, ochranu prírody a klímu programu Life+ sú 7.-14.9.2017

V období 7. až 14. septembra 2017 uzavrie program LIFE+ výzvu na predkladanie návrhov pre projekty zamerané na zelené technológie, ochranu prírody a klímu. 291 miliónov pôjde na životné prostredie a 82 miliónov na klimatické aktivity. 

life_call_2017

V roku 2017 bude alokovaných viac než 390 mil. eur na nasledovné oblasti:

  • Environmental technologies and solutions (including close-to-market)
  • Climate change adaptation and mitigation measures,
  • Nature conservation and biodiversity projects,
  • Climate and environmental governance and information initiatives.
Calendar 2017: Traditional projects Summary Table
Grant Type Opening Date Closing Date
Climate Change Mitigation 28 April 2017 07 September 2017 at 16:00 Brussels time
Climate Change Adaptation 28 April 2017 07 September 2017 at 16:00 Brussels time
Climate Governance & Information  28 April 2017 07 September 2017 at 16:00 Brussels time
Environment & Resource Efficiency   28 April 2017 12 September 2017 at 16:00 Brussels time
Nature & Biodiversity         28 April 2017 14 September 2017 at 16:00 Brussels time
Environmental Governance & Information 28 April 2017 14 September 2017 at 16:00 Brussels time

Výzva na podávanie návrhov Life+.

Ďalšie informácie: