Podpora pre startupy aktívne v oblasti obehového hospodárstva

Štvrtá kampaň U-START, ktorá prebieha do 8. septembra 2017, je organizovaná v spolupráci s EIT RawMaterials. Podporí európske začínajúce podniky s inovatívnymi a udržateľnými nápadmi v oblasti obehového hospodárstva a mestskej ťažby.

Tieto nové koncepcie môžu byť nielen geograficky umiestnené na “konci potrubia” (na existujúcich miestach triedenia a čistenia odpadu), ale aj v rámci mikroobvodov v mestskom a priemyselnom prostredí alebo decentralizovaných na miestach vzniku odpadových tokov.

u-start

Viac informácií a prihláškahttp://www.veolia.de/ueber-uns/ueber-uns/veolia-deutschland/u-start/circular-economy-and-urban-mining