APVV vyhlasuje, že nemá dostatočné prostriedky na plnenie svojich záväzkov

Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 vydala Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) prehlásenie o aktuálnom stave financovania. Rozpočet Agentúry na rok 2017 je približne 30 miliónov Eur, čo znamená, že na pokrytie všetkých už zazmluvnených záväzkov APVV chýba k dnešnému dňu približne 5,15 miliónov Eur.

124317-agentura-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja-clanokw

V tejto sume nie sú zahrnuté vládou schválené programy Agentúry a ani žiadne nové rozvojové aktivity. Agentúra zdôrazňuje, že si nemôže plniť uvedené záväzky pokiaľ Ministerstvo financií neposkytne Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu potrebný prisľúbený objem finančných prostriedkov.

Zdroj/Viac informácií vo vyhlásení APVV: Vyhlásenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja k financovaniu projektov všeobecnej výzvy VV2016

Zdroj obrázku:  Ivan Majerský, Pravda