150 miliónov na rozvoj konkurencieschopnosti a internacionalizácie MSP

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo Schému pomoci de minimis na podporu malého a stredného podnikania v SR v celkovej hodnote až 150 miliónov eur. Firmy budú môcť získať expertné poradenstvo a služby na rozvoj konkurencieschopnosti a internacionalizácie.

150mil

Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom trhu EÚ či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a možnosti rastu na trhu.

Schéma sa zameriava na podporu podnikateľských subjektov s cieľom zvýšiť rozvoj ich podnikateľských zručností a konkurencieschopnosti MSP na Jednotnom trhu EÚ či trhoch tretích krajín.

Poskytovateľom je MH SR. Vykonávatelia sú SBA, CVTI SR, SARIO.

Schéma je realizovaná prostredníctvom 15 komponentov, ktorých obsahom sú služby schémy:

 1. Stážové pobyty v zahraničí
 2. Kombinované stážové pobyty
 3. Účasť na medzinárodných odborných podujatiach
 4. Skupinové poradenstvo
 5. Krátkodobé individuálne poradenstvo
 6. Dlhodobé individuálne poradenstvo
 7. Podpora rastu a internacionalizácie MSP
 8. Tréningové e-shopy
 9. Creative Point
 10. Inkubátor
 11. Služby Inkubačného programu
 12. Služby Trade Pointu
 13. Služby CVTI SR, ktoré predstavujú systém podpory MSP, zamerané na
  tematickú oblasť nakladania s duševným/priemyselným vlastníctvom
 14. Prezentačné a obchodné podujatia
 15. Exportná akadémia

Celkový indikatívny objem finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto schémy predstavuje 150 000 000 € (zdroje EÚ a ŠR). Priemerný ročný rozpočet schémy predstavuje 37 500 000 € (zdroje EÚ a ŠR).

Viac informácií: Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR (PDF)

Zdroj: PartnerskaDohoda.gov.sk