Kultúrne dedičstvo: Prehľad európskej podpory a programov

Európska komisia uverejnila aktualizáciu mapovania akcií kultúrneho dedičstva v európskych politikách, programoch a činnostiach. Poskytuje súhrn užitočných informácií o najnovších politických iniciatívach a podporných akciách realizovaných EÚ v oblasti kultúrneho dedičstva.

Cieľom mapovania je prispieť k rozvoju strategického prístupu k zachovaniu a hodnoteniu európskeho dedičstva. Dokument zohľadňuje Európsky rok kultúrneho dedičstva.

Analyzuje témy kultúry, vzdelávania, kohéznej politiky, digitálnej kultúry, výskumu a inovácií, vnútorného trhu, boja proti nezákonnému obchodovaniu s umeleckým tovarom, politiky hospodárskej súťaže, spoločnej poľnohospodárskej politiky, námornej politiky, environmentálnej politiky, občianstva a vonkajších vzťahov.

cult-her-2017

Stiahnite si dokument: Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities

Zdroj: CZELO.cz