Výzva na Digital Innovation Hubs aj pre slovenské organizácie

Európska komisia hľadá organizácie so sídlom v 13 nových členských krajinách, vrátane Slovenska, na zriadenie Digitálnych inovačných miest – Digital Innovation Hub (DIH) v rámci tréningového programu riadenom spoločnosťami PwC a Oxentia. Cieľom je vybudovať 30 DIH v aspoň 8 krajinách.

DIH_smart_factories

Aktivity sú súčasťou projektu Smart Factories in new EU Member States. Návrhy je potrebné predložiť do 22.10.2017.

Viac informácií: Call for Digital Innovation Hubs in EU13 Member States