Firmy, ktoré realizujú výskum, by mali v budúcnosti ušetriť. Ministerstvo financií pripravuje dve novinky

Podpora výskumu a vývoja vo firmách by sa mala zlepšiť. V novele zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií, ktorá je momentálne v parlamente v druhom čítaní, sa totiž zvyšuje podpora podnikového výskumu a vývoja v dvoch oblastiach: zvýšenie odpočtu nákladov a oslobodenie od dane časti príjmov z licencií a patentov.

clinic-doctor-health-hospital

Prvou oblasťou je podpora na začiatku, vo fáze samotného výskumu a vývoja. Ministerstvo chce totiž zvýšiť odpočet nákladov firiem na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 %. V praxi to bude pre firmy znamenať, že na 100 eur výdavkov na výskum a vývoj daný subjekt ušetrí 21 eur, tvrdí Martin Rybár z poradenskej spoločnosti Deloitte.

Druhá oblasť podpory výskumnej činnosti vo firmách sa týka fázy, keď už podnik poberá úžitky svojej výskumno-vývojovej činnosti, napríklad v podobe licenčných poplatkov. Štát chce totiž zaviesť osobitný daňový režim, ktorý spočíva v oslobodení časti príjmov plynúcich z licenčných poplatkov alebo z predaja výrobkov, ktoré v sebe nesú zaregistrovaný patent. Tento nástroj sa preto nazýva patent box. Toto oslobodenie sa navrhuje vo výške 50 %.

Zdroj: TASR. Obrázok: Pexel.