Budúcnosť spolupráce Veľkej Británie a EÚ

Začiatkom septembra predstavila vláda Spojeného kráľovstva dokument týkajúci sa budúcej spolupráce s EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Dokument tvorí súčasť uceleného pozičného dokumentu týkajúceho sa prístupu vlády Spojeného kráľovstva k budúcemu partnerstvu s EÚ.

brexit

Keď Spojené kráľovstvo opustí EÚ, jedným z hlavných cieľov Spojeného kráľovstva je naďalej spolupracovať s európskymi partnermi na veľkých vedeckých, výskumných a technologických iniciatívach.

Tento dokument skúma, ako by Spojené kráľovstvo a EÚ mohli dosiahnuť tento cieľ. Vláda Spojeného kráľovstva je presvedčená, že je v najlepšom záujme EÚ aj Spojeného kráľovstva, aby pokračovali v spolupráci, aby spoločne riešili spoločné výzvy a dosahovali spoločné ciele.

Prevzaté/Zdroj: Vláda Spojeného kráľovstva predstavila dokument k budúcej spolupráci s EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií (SLORD.sk)

Dokument: Collaboration on science and innovation – A FUTURE PARTNERSHIP PAPER (PDF)