CVTI SR udelilo Cenu za transfer technológií na Slovensku

CVTI SR udelilo Cenu za transfer technológií na Slovensku, ktorá je zameraná na inovatívne myšlienky, ich pôvodcov a pracoviská, na ktorých vznikajú. Pozrite sa, kto vyhral tento rok.

  • V kategórii Inovácia sa stala víťazom kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  • Cenu v kategórii Inovátor/Inovátorka získala Tatiana Bojňanská z Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
  • V kategórii Pracovisko transferu technológií porota ocenila Annu Arvaiovú z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Viac informácií: TASR