Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie získala firma, ktorá realizovala SME Instrument

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, po prvýkrát v spolupráci so SOPK – Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, vyhlásila v marci tohto roku po šiesty krát súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v Slovenskej republike. 

Víťazom kategórie “Produkt a služby” sa stala firma EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., ktorá úspešne ralizovala fázu 1 prestížnej európskej iniciatívy SME Instrument s projektom “Membránový gravitačný dosadzovák pre čističky odpadových vôd”.

ekoservis-cena-2017
Ocenení v súťaži. Ekoservis (Werner Frank) tretí zľava | Foto: ASPEK

Výsledky Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie na Slovensku v roku 2017:

Kategória B. – PRODUKT & SLUŽBY:

  1. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | EKO-MGS Membrane gravity Settler – Membránový gravitačný dosadzovák
  2. REFILL CASE s.r.o. | Projekt bezodpadového vratného obalu s vlastným zberným systémom
  3. „Národná recyklačná agentúra Slovensko“, o. z. | CE HOUSE

Kategória C. – PROCES

  1. TERMONOVA, a.s. | Posilnenie energetickej bezpečnosti v meste Nová Dubnica, zvýšenie energetickej efektívnosti, a odstránenie produkcie skleníkových plynov CO2 pri výrobe a distribúcii tepla, elektriny a chladu, výlučne na báze domácich obnoviteľných zdrojov energie
  2. Trebišovská energetická, s.r.o. | SINBIO – Sustainable Innovation in Bionenergy
  3. SENSONEO j.s.a. | Inteligentný monitoring množstva odpadu

Subkategória – PODNIKANIE & BIODIVERZITA
(táto cena sa udeľuje prierezovo cez všetky kategórie ako ocenenie projektu s najväčším prínosom k trvalej udržateľnosti rozvoja a prírodného prostredia)

  • TERMONOVA, a.s. | Posilnenie energetickej bezpečnosti v meste Nová Dubnica, zvýšenie energetickej efektívnosti, a odstránenie produkcie skleníkových plynov CO2 pri výrobe a distribúcii tepla, elektriny a chladu, výlučne na báze domácich obnoviteľných zdrojov energie.

Prevzaté/Viac informácií: Energie-portal.sk

Viac o nástroji SME Instrument | Seminár o SME Instrument (1.12. Bratislava, 4.12. Košice).