Investície firiem do výskumu rastú a majú dopad aj na ich výkonnosť, tvrdí najnovšia štúdia JRC

Za posledných desať rokov zvýšili najvýznamnejšie firmy investície do výskumu a vývoja o 50%, čisté tržby o 17% a zamestnanosť o 20%. Európa má medzi najvýznamnejšími 2500 firmami štvrtinu. Pozrite si najnovšiu EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

jrc-inv-scoreboard-2017-0

Zatiaľ čo vo svetovej špičke 2500 spoločností z hľadiska investícií do výskumu a vývoja zvýšilo túto investíciu o 5,8% v porovnaní s rokom 2016, spoločnosti so sídlom v EÚ tak urobili o 7%, pričom rast smeroval predovšetkým do oblasti automobilového priemyslu, IKT a zdravotníctva.

Z hodnotiacej tabuľky vyplýva, že celkové investície špičkových 2500 priemyselných hráčov na celom svete dosiahli v roku 2016 741,6 miliárd EUR, z čoho až 192,5 miliardy EUR investovali spoločnosti z EÚ. Dôležitý počet najvýznamnejších priemyselných výskumno-vývojových hráčov na svete sídli v EÚ (567 z 2500, z toho 822 v USA, 365 v Japonsku, 376 v Číne a 370 vo zvyšku sveta).

Celosvetové investície do výskumu a vývoja sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili o 5,8%, čo je už po šiesty rok výrazný nárast. Spoločnosti so sídlom v EÚ zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja viac ako celosvetový priemer až na 7,0%. Tento nárast je podobný USA (7,2%) a výrazne nad Japonskom (-3,0%). Čínske spoločnosti zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja o 18,8%.

jrc-inv-scoreboard-2017

Viac informácií nájdete v štúdii JRC: The 2017 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Zdroj: SLORD.sk (text), JRC (grafika)