Ktoré krajiny najviac investujú do výskumu?

Globálna finančná nestabilita naďalej predstavuje riziko pre financovanie činností v oblasti výskumu a vývoja. Mnohé krajiny si však udržiavajú svoje finančné záväzky na dosiahnutie národných cieľov pre investície do výskumu. Slovensko sa vo výročných hodnoteniach pohybuje okolo 30. miesta.V rámci V4 sme tretí.

V absolútnom vyjadrení sú prvými piatimi krajinami z hľadiska investícií do výskumu a vývoja Spojené štáty, Čína, Japonsko, Nemecko a Kórejská republika.

Vo všeobecnosti sa intenzita výskumu a vývoja celosvetovo zvýšila rozšírením digitálnych technológií, čím sa rozšírila aréna konkurentov a zúžila sa medzera v oblasti vedomostí. V záujme podpory výskumu mnohé regióny stanovili ciele pre národné investície. Zatiaľ čo Európska únia plánuje vynaložiť do roku 2020 3% HDP na výskum a vývoj, priemer za región je iba 2,0% HDP.

Mapka nižšie zobrazuje investície jednotlivých krajín do výskumu ako percentuálny podiel z HDP (zdroj: UNESCO, 2015)

research-expenditures

Top 10 krajín sveta podľa investícií do výskumu ako percentuálny podiel z HDP (zdroj: UNESCO, 2015):

 1. Izrael
 2. Kórea, Rep.
 3. Japonsko
 4. Švédsko
 5. Rakúsko
 6. Dánsko
 7. Fínsko
 8. Nemecko
 9. Spojené štáty
 10. Belgicko

Takto dopadli krajiny V4 podľa investícií do výskumu ako percentuálny podiel z HDP (zdroj: UNESCO, 2015):

 1. Česko (1,95%)
 2. Maďarsko (1,38%)
 3. Slovensko (1,18%)
 4. Poľsko (1,00%)

Zdroj: Global trends in R&D expenditure. UNESCO eAtlas of Research and Experimental Development