Príbehy úspešných firiem, ktoré získali prostriedky cez finančné nástroje InnovFin

Okrem grantov poskytuje program Horizont 2020 v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskym investičným fondom (EIF) aj finančné nástroje, ktoré sú zjednotené pod názvom InnovFin. Ide o záruky, investície a úvery na výskumné a inovačné projekty s podnikateľským rozmerom. 

innovation_eu

Pozrite si úspešné príbehy firiem, ktoré získali financovanie prostredníctvom týchto nástrojov:

  • €15 million received by Mobidiag under the InnovFin Infectious Diseases Finance Facility
  • €10 million credit line secured by AW-Energy under the InnovFin Energy Demonstration Projects instrument
  • €2.4 million received by DISCORDIA under the InnovFin SME Guarantee facility
  • €20 million received by Heliatek under the InnovFin MidCap Growth Finance facility
  • €15 million received by Innovation Nest under the InnovFin Equity facility
  • €12 million received by Planon under the InnovFin MidCap Growth Finance facility
  • €850 000 received by Smart Eye under the InnovFin SME Guarantee scheme
  • €100 million received by Tunisie Telecom under the InnovFin Finance for Innovators facility

Podrobnosti o spomenutých firmách nájdete na stránkach InnovFin Case Studies.