Novinky SME Instrument (4): Lepšia propagácia výsledkov programu

Vďaka otvorenosti a jednoduchej prezentácii si môžete vyhľadať a pozrieť, aké projekty komisia financuje, získať inšpiráciu, či poučiť sa, ako je vhodné prezentovať inovačné myšlienky. Okrem kompletného zoznamu projektov a úspešných firiem, pribudli aj tematické letáky a súhrny výsledkov vybraných krajín.

Vyhodnotenie dopadu SME Instrument

Za prvé tri roky fungovania schémy SME Instrument (od roku 2014) bolo z predložených vyše 31000 návrhov projektov, z ktorých bolo vybratých takmer 2500 firiem, ktoré si rozdelilo takmer 900 miliónov eur. Medzi úspešných sa prebojovalo aj 9 slovenských firiem. Viac sa dočítate v hodnotiacej správe o dopadoch a výsledkoch SME Instrument.

Letáky výsledkov a príkladov projektov podľa tém:

smeinst-energy2017

Letáky výsledkov podľa krajín:

Tu nájdete vybrané krajiny: DE | EEES | FI | FRGR | IE | IT

Ďalšie letáky bude Európska komisia postupne pridávať tu …

smeinst-ee2017

SME Instrument Data Hub

Úspešné projekty a firmy, ktoré vyhrali SME Instrument nájdete na SME Instrument Data Hub, ktorý umožňuje vyhľadávanie projektov alebo firiem podľa témy, kľúčových slov alebo mapy sídla firmy.

smeinst-datahub-2017