Aktivity na podporu podnikania: poradenstvo, stáže, účasť na podujatiach, tvorivé dielne

Slovak Business Agency realizuje pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov sériu podporných bezplatných služieb – od individuálneho poradenstva cez stážové pobyty a účasť na podujatiach v zahraničí až po využitie tvorivej dielne poskytujúcej nové technológie.

Predmetom Aktivít na podporu podnikania je poskytovanie podpory najmä formou individuálneho a skupinového poradenstva zameraného na podporu podnikateľských zručností, ako aj predstavenie príkladov úspešných podnikateľských skúseností s cieľom zvyšovania atraktivity podnikania ako kariérnej voľby. Predmetom Podpory je tiež zabezpečovanie účasti na stážach a medzinárodných odborných podujatiach v zahraničí s cieľom stimulovania podnikania aj na základe príkladov a skúsenosti získaných z podnikateľského prostredia v zahraničí.

Podpora je realizovaná prostredníctvom 5 komponentov:

  • Komponent 1 – Verejnosť
  • Komponent 2 – Akcelerátor
  • Komponent 3 – Kombinované stážové pobyty
  • Komponent 4 – Účasť na medzinárodných odborných podujatiach
  • Komponent 5 – Creative point

Aktivity na podporu malého a stredného podnikania v SR sú realizované Slovak Business Agency v rámci národného projektu pod názvom NPC II ­– BA kraj, kód projektu v ITMS2014+ 313041I861 a v rámci národného projektu pod názvom NPC v regiónoch, kód projektu v ITMS2014+ 313031I870.

%d blogerom sa páči toto: