Informačný deň pre oblasť dopravy (28.2.2018, Žilina)

Informačný deň pre oblasť Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava sa uskutoční dňa 28. februára 2018 v Žiline. Informačný deň bude venovaný  novému Pracovnému programu 2018-20 a otvoreným výzvam v roku 2018, pravidlám účasti a prezentáciám zameraným na úspešné projekty.

transport-id-za-2018

Pracovným jazykom podujatia je angličtina.

Miesto konania:  Žilinská univerzita v Žiline, Nová menza, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina

Viac informácií a registrácia …