Problémom slovenského výskumu a inovácií nie je nedostatok peňazí, ale riadenie systému

Zásadné odporúčania na zvýšenie výkonnosti výskumu a inovácií na Slovensku smerujú do systému jeho riadenia. Vyplýva to z publikácie Európskej komisie, ktorá hodnotí pozitíva (počet doktorandov a high-tech exportu) i negatíva (publikačná činnosť a spolupráca priemyslu a akademickej sféry) systému výskumu a inovácií a sumarizuje odporúčania pre jeho zlepšenie.

Vybrané odporúčania EK pre zvýšenie výkonnosti výskumu a vývoja sú:

  • zlepšiť rámec riadenia výskumu a inovácií
  • dokončenie reforiem v oblasti výskumu a inovácií
  • budovanie na prioritách inteligentnej špecializácie (S3)
  • podpora priemyselných investícií do výskumu a vývoja

Nižšie nájdete vybrané grafické znázornenia pozitívnych i negatívnych aspektov, ktoré vybrala EK na zobrazenie stavu Slovenska. K niektorým pripájam aj moje hodnotenia, vrátane odkazov na predchádzajúce články, kde sa problematike venujem.

Intenzita investovania do výskumu a vývoja sa síce oproti roku 2007 zvýšila, no stále zaostávame za priemerom EÚ. Nakoniec aj stanovenie cieľa pre rok 2020 je pramálo ambiciózne. Slovensko sa vo výročných hodnoteniach pohybuje okolo 30. miesta na svete. V rámci V4 sme tretí (článok). Investície z priemyslu nedosahujú ani tretinu celkových výdavkov (článok).

sk2017-rdinvestIntenzita investovania do výskumu a vývoja

Pozitívne výsledky dosahuje Slovensko v počte absolventov doktorandského štúdia, avšak tieto počty nevypovedajú o ich kvalite. Na základe hodnotenia kvality slovenských univerzít možno konštatovať slabú pozíciu nielen vo svetovom meradle, ale aj v úzkom priestore V4 (článok). Tiež zaostávame v počte výskumných pracovníkov (článok).

sk2017-02-graduatesPočet absolventov PhD na tisíc obyvateľov vo veku 25-34 rokov

Tradične silnou stránkou je priemyselný výskum v oblasti medium- a high-tech, ktorý je zobrazený podielom exportu týchto produktov. Samozrejme, toto kritérium nehodnotí, či bol výskum a vývoj týchto produktov realizovaný na Slovensku.

sk2017-03-exportPodiel medium- a high-tech produktov na celkovom exporte

V počte kvalitných publikácií dosahuje Slovensko len polovicu európskeho priemeru.

sk2017-04-citationsPodiel vedeckých publikácií vo vysoko citovaných svetových zdrojoch

Spoločná aktivita výskumu a priemyslu vo forme spoločných publikácií (co-publication) je na úrovni tretiny európskeho priemeru

sk2017-05-industry-academia

Zdroje (Európska komisia):


Viac na InnoNews: