Štatistiky programu Horizont 2020 a top 25 slovenských organizácií

Pozrite sa na doterajšie výsledky a štatistiky najväčšieho programu EÚ pre výskum a inovácie: Horizont 2020. Európska komisia spustila vizualizáciu výsledkov. Pozrite sa, kto uspel a čo sa financuje. Štatistiky sú od januára 2014 do októbra 2017.

h2020_stats

Celkové štatistiky programu

 • celkovo program zafinancoval vyše 15 tisíc projektov
 • celkovo bolo distribuovaných 26,65 miliardy eur
 • priemerný počet účastníkov na projekt je 4,57
 • priemerný príspevok EÚ na projekt je 1,77 mil. eur
 • priemerné náklady projektu sú 2,25 mil. eur
 • najlepšou univerzitou je University of Cambridge, najlepšou firmou je Siemens a najlepšou výskumnou organizáciou Max Planck Institute
 • súkromné MSP získali 43,3% všetkých projektov (aj vďaka vysokému počtu SME Instrument) a celkovo získali 4,3 miliardy eur (16% celkového financovania)
 • celkovo súkromné firmy získali až 28% prostriedkov

Top 15 za celý program Horizont 2020

Nižšie uvádzam 15 najúspešnejších organizácií z celého sveta podľa typu. Zoradené sú podľa získaných financií z programu. Po kliknutí na tabuľku sa otvorí vo vyššom rozlíšení.

Univerzity:

h2020stats-sk-2017-10-top25-uni

Výskumné organizácie:

h2020stats-sk-2017-10-top15-res

Súkromné firmy:

h2020stats-sk-2017-10-top25-private

Vybrané zaujímavé štatistiky pre SR

 • slovenské organizácie získali 231 projektov (1,53% zo všetkých financovaných projektov)
 • celkové financovanie pre organizácie zo SR je 74,27 mil. eur (0,28% zo všetkých financovaných projektov)
 • 5 najúspešnejších organizácií zo SR získalo polovicu celého príspevku SR (podľa získaných finančných prostriedkov)
 • súkromné firmy žiadajú takmer polovicu financovania (49,1%)
 • najmenej úspešní sme v oblasti grantov ERC pre základný výskum, kde uspel len jediný z 30 projektov (viac o projekte a úspešnom účastníkovi)
 • najúspešnejšie tematické oblasti podľa miery úspešnosti (počet úspešných/podaných projektov) sú doprava (31%), potraviny a poľnohospodárstvo (19%) a životné prostredie/klíma (14%)
 • najmenej úspešné tematické oblasti podľa miery úspešnosti (počet úspešných/podaných projektov) sú nanotechnológie (5%), bezpečnosť (6%) a  výrobné technológie (7%)

TOP 25 slovenských organizácií

Nižšie uvedená tabuľka (kliknite pre väčšie zobrazenie) zobrazuje 25 najúspešnejších slovenských organizácií. V druhom stĺpci je uvedený kumulatívny príspevok EÚ k projektom a v treťom je počet projektov:

h2020stats-sk-2017-10-SKtop25

Úspešnosť podľa tematických oblastí (SR)

Nižšie uvedený graf (kliknite pre väčšie zobrazenie) zobrazuje počet podaných projektov, úspešných projektov (žltým) a mieru úspešnosti (červené bodky) podľa jednotlivých tematických oblastí:

h2020stats-sk-2017-10

Požadované financovanie podľa typu účastníka (SR)

Nižšie uvedený graf (kliknite pre väčšie zobrazenie) zobrazuje požadovaný príspevok podľa typu účastníka:

h2020stats-sk-2017-10_type

Viac informácií a vizualizácií nájdete na webgate.ec.europa.eu/dashboard.

Viac o programe Horizont 2020 (InnoNews).